Πρόγραμμα εξετάσεων ασκουμένων δικηγόρων Β’ Περιόδου 2022 (Εφετείου Ιωαννίνων)

Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων ασκουμένων Β’ Περιόδου 2022 θα είναι το Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων και το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής: Την Παρασκευή 21-10-2022, οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στο Αστικό Δίκαιο και στην Πολιτική Δικονομία από ώρα 17:00 έως 19:00. Το Σάββατο 22-10-2022, οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στο Ποινικό Δίκαιο και στην Ποινική Δικονομία από ώρα 11:00 έως 13:00. Το Σάββατο 22-10-2022, οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στο Εμπορικό Δίκαιο από ώρα 15:00 έως 17:00. Την Κυριακή 23-10-2022, οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στο Δημόσιο Δίκαιο στη Διοικητική Διαδικασία και στη Διοικητική Δικονομία από ώρα 11:00 έως 13:00.  Κυριακή 23-10-2022, οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στον Κώδικα Δικηγόρων και στον Κώδικα Δεοντολογίας από ώρα 14:00 έως 16:00.

Επιπλέον, η οργανωτική επιτροπή των εξετάσεων ορίζει εξεταστές των υποψήφιων δικηγόρων τους παρακάτω Δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω, στα αντίστοιχα κατά σειρά του προγράμματος μαθήματα και συγκεκριμένα: Την κ. Αλίκη Κοντοδήμα του Βασιλείου, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, στο Αστικό Δίκαιο και στην Πολιτική Δικονομία. Τον κ. Παναγιώτη Κατσάνο του Ιωάννη, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων στο Ποινικό Δίκαιο και στην Ποινική Δικονομία. Τον κ. Θεόδωρο Καρακίτσιο του Γεωργίου, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων στο Εμπορικό Δίκαιο. Τον κ. Κωνσταντίνο Τσουμάνη του Γεωργίου, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, στο Δημόσιο Δίκαιο στη Διοικητική Διαδικασία και στη Διοικητική Δικονομία. Τον κ. Χρήστο Πάνο του Φωτίου, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, στον Κώδικα Δικηγόρων και στον Κώδικα Δεοντολογίας.

Ολόκληρο το σχετικό πρακτικό της Οργανωτικής Επιτροπής παρατίθεται στον κατωτέρω σύνδεσμο: https://dsartas.gr/wp-content/uploads/2022/10/img20221017_14345394_compressed.pdf