Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, που έχουν δικαίωμα να εκλέγουν στις εκλογές

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, που έχουν δικαίωμα να εκλέγουν στις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 28η Νοεμβρίου 2021

Έγγραφο-χωρίς-τίτλο-1