Υπηρεσίες για τους Δικηγόρους που αναπτύχθηκαν το 2019

[ad_1]

Οι 33 νέες υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν το 2019 για την κάλυψη των αναγκών των Δικηγορικών Συλλόγων είναι στο σύνολό τους εξωστρεφείς και αξιοποιούνται άμεσα από τους Δικηγόρους. Για τον λόγο αυτό, θα σταθώ σε ορισμένα σημαντικά θέματα όπως:

Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφων – Πρακτικά Δίκης

Διαλειτουργικότητα (Κτηματολόγιο, ΤΑΧΔΙΚ, Αποκεντρωμένες Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Υπηρεσίες On Line ενημέρωσης, επικοινωνίας και διάδρασης

[ad_2]
Source link