Παραγωγική λειτουργία Ο.Π.Σ. Ολομέλειας 2013-2019

[ad_1]

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (εφεξής Ο.Π.Σ.) της Ολομέλειας «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΣΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΩΝ» είναι εν λειτουργία και βελτιούμενο, παρέχοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους Δικηγορικούς Συλλόγους και στους Δικηγόρους της χώρας μας.

[ad_2]
Source link