ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 ΤΗΛΕΦΩΝΟΚΙΝΗΤΟ
ΑΡΤΑΣ2681-027649 2681-077000 
Κ.Γ. ΑΡΤΑΣ2681-021481 
ΑΓΝΑΝΤΩΝ2685-0226446972-194054
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ (ΔΡΟΣΟΠΗΓΉΣ)2685-0226446972-194054
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ2683-0226546945-735888