ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΔΡΑΤΗΛΕΦΩΝΟΚΙΝΗΤΟ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΡΤΑ2681-0237336976-423944
ΓΟΥΣΙΑΣΟΦΙΑΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ2685-0226446972-194054
ΕΞΑΡΧΟΥΣΟΦΙΑΑΡΤΑ2681-0744466944-919660
ΚΑΛΑΜΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΡΤΑ2681-0795886974-648584
ΚΙΤΣΑΝΤΑΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑΑΡΤΑ2681-072539 
ΚΛΕΙΤΣΑΤΕΡΕΖΑΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ2683-0244686974-632299
ΜΑΡΓΩΝΗΕΥΦΡΟΣΥΝΗΑΡΤΑ26810-701646972-389982
ΜΟΣΙΑΛΟΥΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΑΡΤΑ2681-079505 
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΑΝΝΑΑΡΤΑ2681-0701306988-594698
ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΦΩΤΕΙΝΗΑΡΤΑ2681-0282416944-262060
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΡΤΑ2681-026774 
ΣΑΛΜΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ2683-0247836976-861535
ΣΟΦΗΚΑΣΣΙΑΝΗΑΡΤΑ2681-0774356974-900112
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΠΕΡΣΕΦΟΝΗΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ2683-0222246946-283697
ΤΣΙΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΡΤΑ2681-0722986977-717911
ΤΣΙΩΡΗΑΓΓΕΛΙΚΗΑΡΤΑ2681-0640096974-812311