Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αντιπρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΟΔΗΜΟΣ

Γεν. Γραμματέας
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΡΗ

Ταμίας
ΘΩΜΑΣ ΓΟΓΑΛΗΣ

Μέλη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΑΚΙΤΣΑ
ΣΟΦΙΑ ΤΣΩΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΜΙΔΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΛΕΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ