ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΔΡΑΤΗΛΕΦΩΝΟΚΙΝΗΤΟ
ΒΗΧΑΣΧΡΗΣΤΟΣΑΡΤΑ2681-0230296972-029670
ΚΑΚΟΣΙΜΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΤΑ2681-0289856974-865677
ΚΩΝΣΤΑΚΤΗΣΘΕΟΦΑΝΗΣΑΡΤΑ2681-0789956972-962542
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΑΝΝΑΑΡΤΑ2681-0703106947-448238
ΝΑΚΗΣΛΑΜΠΡΟΣΑΡΤΑ2681-0771226973-249007
ΠΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΡΤΑ2681-0266156980-857779
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΤΑ2681-0705746972-187031
ΣΟΛΔΑΤΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗΑΡΤΑ2681-1021146955-340617
ΤΖΟΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΡΤΑ2681-072957 & 280936944-226250