ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΤΑΣ

 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ26810 27455
ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ26810 27728
ΔΙΚΑΣΤΕΣ26810 25955
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26810 27741, 79673
 7-C
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ26810 27464
ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ26810 28296
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ26810 21327
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26810 28297, 24859
FAX26810 24858
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ26810 28315
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ 
ΑΡΤΑΣ26810 27412, 70032
ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ26510 88911, 26295
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ26510 88908, 88906
FAX26510 25294
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ26510 88917, 26571
ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ26510 35770, 88915
ΓΡΑΜ. ΕΙΣΑΓ.26510 88921
FAX26510 26573
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ26510 88712
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 26510 88737, 88736, 88738
FAX26510 88739
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ26510 88714
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26510 88713
FAX26510 78828