Brand name drugs https://canada-pharmacy-store.com [@$@ order viagra with branded and generic medicines! Generic drugs canadian pharmacy online stock a range of health product. Large volumes of purchases lead to lower wholesale and retail prices. Get the best rates in 2016 with Canada pharmacy .@|} buy prescription drugs almost all medicines have contra-indications. To search for the necessary drugs you can use the search on the site online pharmacy \'] cialis online enquiry service, information about the presence of drugs. The site will tell you where you need to buy drugs, their cost, quantity, and to learn more information about https://rxstock.org *%%~ medicines online . Storage of products takes place only under appropriate conditions, we are responsible for integrity of packaging and proper transportation.
Υποχρέωση των δικηγόρων ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ έκδοσης γραμματίων PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2012 08:47

Με το υπ'αρίθμ πρ. 264/19-09-2012 έγγραφό του ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας ενημερώνει το Πρωτοδικείο  τα Ειρηνοδικεία της περιφέρειας Πρωτοδικείου και τα μέλη του, για την υποχρέωση των δικηγόρων και λοιπών ΝΠΔΔ  (πλην των δικαστικών παραστατών του Δημοσίου) προς έκδοση των προβλεπομένων γραμματίων προκαταβολής του άρθρου 96 ΚωδπΔικ και 8 παρ. 1 Ν. 1882/1990, μετά τις νομοθετικές παρεμβάσεις των άρθρ. 5 παρ. 8 Ν. 3919/2011 και 20 παρ. 7 Ν. 3943/2011. Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής

Ι. Σύμφωνα με το Ν 3919/2011: Απελευθέρωση επαγγελμάτων/Αμοιβές κλπ θέματα Συμβ/φων Δικηγόρων Μηχανικών κλπ ορίζεται ότι:

« 8. Το άρθρο 96 του Κώδικα Δικηγόρων αντικαθίσταται ως εξής:

1. Ο Δικηγόρος για την παράσταση του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, καθώς και ενώπιον δικαστών υπό την ιδιότητα τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών, και εν γένει για την παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη και τη διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή εκδόσεως δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ορισμένο ποσοστό επί «ποσού αναφοράς» ίσο με το μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος παρακρατούμενο από την προκαταβολή της δικηγορικής αμοιβής

3. Από την υποχρέωση της προκαταβολής, που ορίζεται και υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, απαλλάσσονται οι Δικηγόροι, όταν εκπροσωπούν:

α) διαδίκους που αναγνωρίζονται ως «πένητες», σύμφωνα με τα άρθρα 194 έως 204 του Κ.Πολ.Δ., ή ως δικαιούχοι νομικής βοήθειας σύμφωνα με το ν. 3326/2004.

β) διαδίκους που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 175 παρ. 2 και 201 παρ. 6 του παρόντος Κώδικα.

γ) το Ελληνικό Δημόσιο και

δ) διαδίκους που αμείβουν τον δικηγόρο τους με πάγια αντιμισθία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η υποχρέωση προκαταβολής της παραγράφου 1 βαρύνει τον διάδικο, για την καταβολή όμως του ποσού αυτής ευθύνεται εις ολόκληρον και ο δικηγόρος.

Η συνδρομή των περιπτώσεων β`, γ` και δ` αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου.

4. Αναφορικά με την εκπλήρωση της υποχρεώσεως προκαταβολής της παραγράφου 1, ο Δικηγόρος που παρίσταται υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής του ποσού αυτής.

Δικηγόρος που παραβιάζει την υποχρέωση προκαταβολής της παραγράφου 1, υποχρεούται να καταβάλει κάθε ποσό που έπρεπε να έχει προκαταβάλει και τιμωρείται με πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από το δικηγορικό λειτούργημα από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες.

Οι προϊστάμενοι των γραμματειών όλων των δικαστηρίων υποχρεούνται στο τέλος κάθε μηνός να αποστέλλουν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους ονομαστικές καταστάσεις των δικηγόρων που παρέστησαν χωρίς να προσκομίσουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος γραμμάτιο προκαταβολής, μνημονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του διαδίκου για τον οποίο παρέστησαν, τη δικονομική του θέση, την ημερομηνία δικασίμου, το δικαστήριο και το είδος της διαδικασίας».

ΙΙ. Κατόπιν των ανωτέρω, μετά από ερωτήματα συναδέλφων, την από 08.07.2012 Γνωμοδότηση του Παν. Γιαννόπουλου, Λέκτορα Πολ. Δικονομίας της Νομικής Σχόλής του Δ.Π.Θ. και τις αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στα Χανιά 13-15 Σεπτεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλολόγου Άρτας, με την υπ’ αριθ. 40/18.09.2012 απόφασή του, διευκρινίζει τα κάτωθι:

Με εξαίρεση τους δικηγόρους, που εκπροσωπούν δικαστικώς το Ελληνικό Δημόσιο (εν στενή εννοία), το οποίο απαλλάσσεται ρητώς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 96 παρ. 3 στ. γ΄ Κώδικα περί Δικηγόρων, στις λοιπές περιπτώσεις ΝΠΔΔ είτε τα τελευταία εκπροσωπούνται δικαστικώς με δικηγόρο απασχολούμενο επί παγία αντιμισθία, είτε με δικηγόρο αμοιβόμενο κατ’ αποκοπήν, διατηρείται ακέραιη και υπό το ισχύον δίκαιο, η υποχρέωση προκαταβολής των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 96 παρ. 1 Κώδικα περί Δικηγόρων.

Προκειμένου για δικηγόρους απασχολούμενους επί παγία αντιμισθία υπόχρεος προς καταβολή είναι ο εντολέας του δικηγόρου, διατηρουμένης της εις ολόκληρον ευθύνης όμως και του τελευταίου.

Προκειμένου για δικηγόρους αμοιβόμενους κατ’ αποκοπήν υπόχρεος προς καταβολή των προβλεπόμενων από το νόμο ποσών είναι ο δικηγόρος αποκλειστικά, ενσωματούμενων όμως των σχετικών ποσών στην ακαθάριστη αμοιβή του και εκπιπτομένων ακολούθως φορολογικώς ως νομίμως εκπεστέας επαγγελματικής δαπάνης.

Σε κάθε περίπτωση, κανείς πίνακας αμοιβής, που αφορά τα ανωτέρω, δεν θα θεωρείται υπό του Προέδρου του Δ.Σ. εάν δεν έχει εκδοθεί και επισυναφθεί γραμμάτιο προκαταβολής.

Τέλος, αυτονόητη είναι η υποχρέωση των μελών, όπως περιγράφεται στο νόμο και της εκάστοτε Γραματείας Δικαστηρίου στην τήρηση των σχετικών διατάξεων.

 Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Β. Τσίρκας                                         Θωμάς Θ. Πάλλας

 

e-themis

LawNet

Σχόλια για LawNet
Νομικά Νέα
December
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
RocketTheme Joomla Templates