Brand name drugs https://canada-pharmacy-store.com [@$@ order viagra with branded and generic medicines! Generic drugs canadian pharmacy online stock a range of health product. Large volumes of purchases lead to lower wholesale and retail prices. Get the best rates in 2016 with Canada pharmacy .@|} buy prescription drugs almost all medicines have contra-indications. To search for the necessary drugs you can use the search on the site online pharmacy \'] cialis online enquiry service, information about the presence of drugs. The site will tell you where you need to buy drugs, their cost, quantity, and to learn more information about https://rxstock.org *%%~ medicines online . Storage of products takes place only under appropriate conditions, we are responsible for integrity of packaging and proper transportation.
Ανακοινώσεις
Κι άλλη αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του δικ. ενσήμου PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2013 22:31

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18/25.01.2013), με τον οποίο προβλέπονται επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας αρκετών υπουργείων καθώς και τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 4093/2012 (Μνημόνιο III).

Ειδικότερα, μεταβολή επέρχεται για άλλη μια φορά στον τρόπο υπολογισμού του δικαστικού ενσήμου καθώς με το άρθρο 40 παρ. 16 αντικαθίσταται το εδ. β’ της περ. 6 της παρ. ΙΓ’ του Ν. 4093/2012 ως εξής: “Επιπλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσημο ποσοστού 2,4%, τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου”. Το εδ. α’ της περ.6 της παρ. ΙΓ’ του ν. 4093/2012 παραμένει αμετάβλητο («Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 %ο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ») . Νομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάταξη του άρθρου 36 παρ. 2, με την οποία προβλέπεται παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 της προθεσμίας του άρθρ. 10 παρ. 6 του Ν.Δ. 3082/1954 για μη υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού περί υπάρξεως ή μη διαθήκης προς έκδοση κληρονομητηρίου, δήλωση φόρου κληρονομιάς και αίτηση μεταγραφής της δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς. Τέλος, με το άρθρο 33 του Νόμου ρυθμίζονται τα ζητήματα της τακτοποίησης και μεταβίβασης αυθαίρετων ακινήτων.

 
ΕΠΕΙΓΟΝ:Νέες ρυθμίσεις για δικηγόρους αναφορικά με τα στοιχεία φορολογικής απεικόνισης PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2013 10:43

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αναφορικά με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.1. «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και Λοιπές Φορολογικές Διατάξεις» της παραγράφου Ε. «Ρυθμίσεις για τα Δημόσια Έσοδα, τη Φορολογική Απεικόνιση των Συναλλαγών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Φ.Ε.Κ. Α’ 222/12.11.2012), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 19.11.2012 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Α’ 229/19.11.2012), ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται, από 01-01-2013, με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, εκδόθηκε η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1004/04-01-2013 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) περί του “Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών”».

Το παρόν σημείωμα επιχειρεί μια πρώτη αποτύπωση των νέων ρυθμίσεων, όπως προκύπτουν από το κείμενο του νόμου, την αιτιολογική έκθεση αυτού και την προαναφερθείσα εγκύκλιο. Αναφορά γίνεται τόσο σε καινοφανείς ρυθμίσεις, όσο και σε επαναλαμβανόμενες κατ’ ουσίαν διατάξεις του Κ.Β.Σ., προκειμένου να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για το minimum της αναγκαίας πληροφόρησης. Ο χαρακτήρας του σημείωματος δεν είναι εξαντλητικός, ούτε διεκδικεί δάφνες αυθεντικής ερμηνείας, παρά στοχεύει στο να συνοψίσει και να σχηματοποιήσει τα βασικότερα θέματα, τα οποία άπτονται της καθημερινότητας στην άσκηση της δικηγορίας.

Ο Δ.Σ.Α. θα παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με ερμηνευτικές λύσεις, που θα δίδονται από τη Διοίκηση, καθώς και τυχόν πρακτικά προβλήματα, που θα ανακύψουν από την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, και, όταν χρειαστεί, θα επανέλθει με νέοτερο, πιο αναλυτικό σημείωμα.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

1. Ορολογικές μεταβολές.

Ορολογικά, ο επιτηδευματίας ονομάζεται πλέον υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα βιβλία Β’ κατηγορίας ονομάζονται απλογραφικά.

2. Βιβλίο εσόδων – εξόδων.

2.1. Αθεώρητο.

Το βιβλίο εσόδων – εξόδων είναι αθεώρητο, χωρίς την υποχρέωση τήρησης επιπλέον μηνιαίας κατάστασης βιβλίου εσόδων – εξόδων επί μηχανογραφικής τήρησής του (αιτιολογική έκθεση, άρθρο 4§16, ΠΟΛ. 1004/2013, άρθρα 4§16 και 9§1).

2.2. Καταχώριση εσόδων και εξόδων με μία εγγραφή.

Καθιερώνεται νέα δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρισης (μία εγγραφή) των ημερησίων εσόδων ανεξαρτήτως είδους και σειράς στοιχείων. Ειδικότερα, τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α, που αντιστοιχεί σε αυτά, μπορεί να καταχωρίζονται καθημερινά στις στήλες που αφορούν με ένα ποσό, για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων, που εκδόθηκαν την ίδια ημέρα, με αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθμού (άρθρο 4§21).

Όσον αφορά στα έξοδα, τα ποσά των εξόδων μέχρι εκατόν πενήντα (150) Ευρώ έκαστο και ο Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί σε αυτά, μπορεί να καταχωρίζονται καθημερινά στις στήλες που αφορούν συγκεντρωτικά με ένα ποσό, με αναγραφή και του πλήθους των αντιστοίχων δικαιολογητικών (άρθρο 4§21).

Για τα έξοδα έως εκατό (100) Ευρώ (αντί 50 Ευρώ, που ίσχυε βάσει Κ.Β.Σ.), μπορεί να λαμβάνεται, ως παραστατικό εξόδου, και απόδειξη λιανικής, αντί τιμολογίου, εφ’ όσον στην εν λόγω απόδειξη αναγράφεται το είδος των αγαθών και υπηρεσιών κατά γενική περιγραφή, που πρέπει να προκύπτει είτε άμεσα (αναγραφή), είτε έμμεσα (με την περιγραφή της δραστηριότητας - επαγγέλματος του εκδότη) στα στοιχεία (άρθρο 6§16 περ. γ’).

2.3. Αξία αγοράς και πώλησης παγίων – ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών.

Η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων και η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών δεν καταχωρίζονται πλέον σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων, αλλά σε ιδιαίτερες στήλες αυτού (άρθρο 4§17).

Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων, σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε καταστάσεις καταχωρίζεται, μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, η ημερομηνία και η αξία κτήσης του, το οικείο δικαιολογητικό, ο συντελεστής απόσβεσής του, οι αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία            (άρθρο 4§19).

2.4. Χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων – εξόδων.

Ο χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων - εξόδων συνδέεται πλέον με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. και, συνακόλουθα, από 01-01-2013, η ενημέρωση του βιβλίου αυτού γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (άρθρο 4§18).

3. Τιμολόγιο.

3.1. Περιπτώσεις έκδοσης.

Για την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (πρώην επιτηδευματία), σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί) ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της Χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο.

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση τιμολογίου από τον ίδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 6, καθώς επίσης εξ ονόματός του και για λογαριασμό του από τον πελάτη του ή από τρίτον, για τις παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από αυτόν, είτε στο εσωτερικό της Χώρας, είτε σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα, παρέχεται, δηλαδή, δυνατότητα τιμολόγησης είτε από τον ίδιο τον υπόχρεο, είτε από πελάτη αυτού (αυτοτιμολόγηση), είτε από τρίτον, στον οποίο ανατίθεται η τιμολόγηση (άρθρο 6§1).

3.2. Αθεώρητο.

Το ως άνω τιμολόγιο είναι αθεώρητο (αιτιολογική έκθεση του Ν. 4093/2012, άρθρο 9§1, και ΠΟΛ. 1004/2013, άρθρο 9§1).

3.3. Επαναλαμβανόμενη παροχή υπηρεσιών.

Για τις παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ο παρέχων τις υπηρεσίες μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για κάθε παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά πελάτη, στην οποία καταχωρίζεται για κάθε παροχή υπηρεσιών η ημερομηνία παροχής των υπηρεσιών, το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που συμφωνήθηκε. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιμολόγιο την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου, στον οποίο αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφ’ όσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα εκ των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται, όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα, τα οποία απαιτούνται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις (άρθρο 6§2).

Το εν λόγω τιμολόγιο επιτρέπεται να εκδοθεί μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα, με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα (άρθρο 6§15).

Το ως άνω τιμολόγιο είναι αθεώρητο (αιτιολογική έκθεση του Ν. 4093/2012, άρθρο 9§1, και ΠΟΛ. 1004/2013, άρθρο 9§1).

3.4. Τιμολόγιο για την είσπραξη επιδοτήσεων.

Τιμολόγιο εκδίδεται και για την είσπραξη επιδοτήσεων (άρθρο 6§3).

Το ως άνω τιμολόγιο είναι αθεώρητο (αιτιολογική έκθεση του Ν. 4093/2012, άρθρο 9§1, και ΠΟΛ. 1004/2013, άρθρο 9§1).

3.5. Περιεχόμενο τιμολογίου.

Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, η ημερομηνία της συναλλαγής, εφ’ όσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, και τα στοιχεία αυτής (άρθρο 6§9).

Ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. (άρθρο 6§10).

Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή. Στο καθαρό ποσό περιλαμβάνονται οι κατά τον χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και προστίθεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Ακόμη αναγράφεται το συνολικό ποσό της αμοιβής (άρθρο 6§11).

3.6. Έκδοση Α.Π.Υ. αντί τιμολογίου.

Σύμφωνα με προφορικές διαβεβαιώσεις του αρμοδίου τμήματος του Υπουργείου Οικονομικών, η έκδοση θεωρημένης Α.Π.Υ. αντί αθεώρητου τιμολογίου προς υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών δεν συνιστά φορολογική παράβαση, πλην όμως υποδεικνύεται

3.7. Χρόνος έκδοσης του τιμολογίου.

Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας, το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά τον χρόνο, που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου, που παρασχέθηκε η υπηρεσία (άρθρο 6§14).

Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., το τιμολόγιο εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη, σε συμμόρφωση και με τα οριζόμενα στη φορολογία εισοδήματος ως προς τον χρόνο κτήσης του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα (άρθρο 48§7 Κ.Φ.Ε.).

 

3.8. Στοιχεία, που επέχουν θέση τιμολογίου.

Ως στοιχεία, που επέχουν θέση τιμολογίου, γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν τους όρους, που καθορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο 6§18).

4. Απόδειξη λιανικής συναλλαγής.

4.1. Περιπτώσεις έκδοσης.

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για την παροχή υπηρεσίας προς φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών του (άρθρο 7§1).

4.2. Θεωρημένη.

Η εν λόγω απόδειξη εκδίδεται θεωρημένη έως 31-12-2013 (άρθρο 9§1).

4.3. Περιεχόμενο της απόδειξης λιανικής.

Στην απόδειξη λιανικής, το ποσό της αμοιβής αναγράφεται και ολογράφως, όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη. Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα αναγράφουν στην απόδειξη λιανικής και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη (άρθρο 7§3).

4.4. Δωρεάν παροχή υπηρεσίας.

Επί δωρεάν παροχής υπηρεσιών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, είτε εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης (ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών)             (άρθρο 8§12), είτε στην απόδειξη λιανικής αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν» (άρθρο 7§3).

Το στοιχείο αυτοπαράδοσης καταργείται από 01-01-2014 (άρθρο 14§5).

4.5. Χρόνος έκδοσης της απόδειξης λιανικής.

Ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής ορίζεται, στην παροχή υπηρεσιών, στον χρόνο, που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 6§14 του Κ.Φ.Α.Σ. (βλ. ανωτέρω υπό 3.7.) (άρθρο 7§4).

4.6. Κατάργηση απόδειξης λιανικής από 01-01-2014.

Οι διατάξεις του άρθρου 7, του Κ.Φ.Α.Σ., που αναφέρονται στην απόδειξη λιανικής, καταργούνται από 01-01-2014 (άρθρο 14§5).

5. Απόδειξη δαπάνης.

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας, για κάθε δαπάνη, η οποία αφορά στην άσκηση του επαγγέλματός του, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κ.Φ.Α.Σ., εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης. Στην απόδειξη δαπάνης, η οποία υπογράφεται και από τον δικαιούχο και στα δύο αντίτυπα, αναγράφονται:

α) τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων όπως περιγράφονται στο άρθρο 6§10.

β) η αιτιολογία και το ποσό της δαπάνης αριθμητικώς και ολογράφως. Δεν απαιτείται η αναγραφή του ποσού ολογράφως στις αποδείξεις που εκδίδονται με Η/Υ.

γ) οι τυχόν φόροι και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις (άρθρο 8§13).

Η απόδειξη δαπάνης καταργείται από 01-01-2014 (άρθρο 14§5).

6. Διαφύλαξη δεδομένων.

6.1. Τόπος τήρησης βιβλίων και διαφύλαξης στοιχείων.

6.1.1. Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα βιβλία τηρούνται, τα δε στοιχεία, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, φυλάσσονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν και επιδεικνύονται άμεσα στον φορολογικό έλεγχο.

Με γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποχρέου απεικόνισης συναλλαγών μπορεί τα βιβλία να τηρούνται, τα δε στοιχεία, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, να φυλάσσονται σε άλλο τόπο, με την προϋπόθεση ότι επιδεικνύονται στην προθεσμία, που ορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή.

Επίσης, με τις προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου, μπορεί τα βιβλία να ενημερώνονται σε άλλο τόπο με τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, τα οποία, μετά την ενημέρωση τους, επιστρέφονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν.

Ο τόπος τήρησης μπορεί να είναι ίδια ή μη επαγγελματική εγκατάσταση (άρθρο 9§2).

Σημειώνεται ότι γνωστοποιήσεις, που είχαν υποβληθεί, και εγκρίσεις, που είχαν δοθεί με τις διατάξεις του προϊσχύσαντα Κώδικα για την τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων, εξακολουθούν να ισχύουν και για την τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ. σε άλλο τόπο, χωρίς δηλαδή την υποχρέωση υποβολής νέας γνωστοποίησης. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και όσον αφορά στη φύλαξη των φορολογικών στοιχείων και των ηλεκτρομαγνητικών μέσων αποθήκευσής τους (ΠΟΛ. 1004/2013).

6.1.2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών, καθώς και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης αυτών κάθε διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να φυλάσσονται σε οποιονδήποτε τόπο εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και επιδεικνύονται στην προθεσμία, που ορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή. Όταν ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτό, καθώς και κάθε μεταβολή του τόπου αυτού (άρθρο 9§3).

Αναλόγως με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 9                 (βλ. ανωτέρω υπό 6.1.3.), τυχόν σχετικές γνωστοποιήσεις, που έχουν υποβληθεί με τις προϊσχύσασες διατάξεις του Κ.Β.Σ., δεν υποβάλλονται ξανά (ΠΟΛ. 1004/2013).

6.1.3. Ειδικά η διαφύλαξη τιμολογίων.

Ειδικά για τη διαφύλαξη των τιμολογίων, εφαρμόζονται τα εξής:

α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να μεριμνά για την αποθήκευση των αντιγράφων των τιμολογίων, που εκδίδονται από τον ίδιο ή εξ ονόματός του και για λογαριασμό του, από τον πελάτη του ή από τρίτους, καθώς και όλων των τιμολογίων που λαμβάνει. Αντίτυπα των τιμολογίων, που εκδίδονται εξ ονόματος και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, παραδίδονται σε αυτόν μέσα στην προθεσμία, που ορίζουν οι διατάξεις περί απεικόνισης συναλλαγών για την ενημέρωση των τηρουμένων βιβλίων.

β) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης, υπό τον όρο να θέτει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, έπειτα από οποιαδήποτε αίτησή τους, τα τιμολόγια ή τις πληροφορίες, που έχουν αποθηκευτεί, μέσα στις προθεσμίες, που τίθενται με την αίτηση των αρχών αυτών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Όταν ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτό, καθώς και κάθε μεταβολή του τόπου αυτού.

γ) Όταν η αποθήκευση δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, που να εξασφαλίζουν την πλήρη και επιγραμμική (on line) πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, o υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται να αποθηκεύει στο εσωτερικό της Χώρας τα τιμολόγια που εκδίδει ή λαμβάνει.

δ) Όταν η αποθήκευση γίνεται σε χώρα, με την οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή με την προβλεπομένη από τις διατάξεις του Ν. 1402/1983, του Ν. 1914/1990 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 και σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης με ηλεκτρονικά μέσα, τηλεκφόρτωσης και χρήσης, που προβλέπεται στην περίπτωση στ’, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται να αποθηκεύει στο εσωτερικό της Χώρας τα τιμολόγια, που εκδίδει ή λαμβάνει.

ε) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται στη διαφύλαξη των τιμολογίων με την αρχική τους μορφή, με την οποία διαβιβάσθηκαν ή τέθηκαν στη διάθεση του, σε χαρτί ή με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, όταν τα τιμολόγια διαφυλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα, διαφυλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα και τα δεδομένα, που εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου κάθε τιμολογίου.

στ) Όταν ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών αποθηκεύει, με ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία εξασφαλίζουν πρόσβαση με απευθείας σύνδεση (on-line) στα σχετικά δεδομένα, τιμολόγια, τα οποία εκδίδει ή λαμβάνει, οι αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένος, και, όταν ο Φ.Π.Α. οφείλεται σε ένα άλλο κράτος - μέλος, οι αρμόδιες αρχές εκείνου του κράτους – μέλους, έχουν δικαίωμα πρόσβασης, λήψης και χρήσης αυτών των τιμολογίων.

ζ) Με τον όρο «διαφύλαξη τιμολογίου με ηλεκτρονικά μέσα» νοείται η διαφύλαξη δεδομένων, που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας (περιλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και διαφύλαξης, καθώς και με ενσύρματα, ασύρματα, οπτικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα (άρθρο 9§4).

6.2. Χρόνος διαφύλαξης.

Τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία, καθώς και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα, στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου και, οπωσδήποτε, όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο9§5).

6.3. Διαφύλαξη σε μικροφίλμ ή ηλεκτρονική μορφή.

Δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών να διαφυλάττουν τα φορολογικά στοιχεία, εκδοθέντα και ληφθέντα, σε μικροφίλμ ή σε ηλεκτρονική μορφή μετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων του Φ.Π.Α. ή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τον χρόνο αποθήκευσης (άρθρο 9§6).

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων σε ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου αυτής, παρέχεται πλέον για το σύνολο των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων των υποχρέων απεικόνισης συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων και των ληφθέντων φορολογικών στοιχείων με ημερομηνία έκδοσης πριν την              01-01-2013 (ΠΟΛ. 1004/2013).

6.4. Μη εκτύπωση μηχανογραφικώς τηρουμένων βιβλίων.

Όταν τα αθεώρητα βιβλία και οι αθεώρητες καταστάσεις, που αναφέρονται στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην εκτυπώνονται, αλλά να φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, με την προϋπόθεση, όμως, ότι τα δεδομένα τους εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο. Στην περίπτωση αδυναμίας αναπαραγωγής - εκτύπωσης των δεδομένων αυτών, η αδυναμία - μη διαφύλαξή τους ισοδυναμεί με μη τήρηση των αντιστοίχων βιβλίων ή καταστάσεων. Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις των φορολογικών στοιχείων, για τα οποία δεν προβλέπεται εκτύπωση των στελεχών τους, δεδομένου ότι αποθηκεύονται ηλεκτρονικά δεδομένα, που επέχουν θέση στελέχους (π.χ. ηλεκτρονικά αρχεία σήμανσης), η μη διαφύλαξη των αποθηκευμένων αυτών δεδομένων ισοδυναμεί με μη διαφύλαξη των αντιστοίχων εκδιδομένων φορολογικών στοιχείων (άρθρο 9§7).

7. Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών.

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποβάλλει κατάσταση, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με τις συναλλαγές, που πραγματοποίησε για την επαγγελματική του εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού του, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

Η ανωτέρω κατάσταση περιέχει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του υποχρέου και το έτος, στο οποίο αφορά (στην κατάσταση δεν αναγράφονται πλέον το επάγγελμα, η ταχυδρομική διεύθυνση και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υποχρέου, καθώς και το επάγγελμα και η διεύθυνση των συναλλασσομένων με αυτόν).

Στην κατάσταση αυτή καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. των συναλλασσομένων με τον υπόχρεο (προμηθευτών, πελατών κ.λπ.), ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων και η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α.

Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αυτή συναλλαγές, εφ’ όσον η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α., ενός εκάστου στοιχείου, που έχει εκδοθεί για αυτές, δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) Ευρώ.

Υποβάλλεται μέχρι την εικοστή πέμπτη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου με τις συναλλαγές του προηγουμένου ημερολογιακού έτους, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. (άρθρο 10§§1,3,4).

8. Απόδειξη συναλλαγών.

8.1. Τρόπος εξόφλησης φορολογικών στοιχείων.

8.1.1. Εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή.

Για την απόδειξη της συναλλαγής από τον λήπτη φορολογικού στοιχείου, που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ και άνω, απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων, εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρουμένων επιταγών (άρθρο 10§6).

8.1.2. Συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων.

Επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, ανεξαρτήτως ύψους της αξίας της συναλλαγής και της σχέσης μεταξύ των αντισυμβαλλομένων (άρθρο 10§6).

Επιτρέπονται οι συμψηφισμοί, που θα γίνονται από 01-01-2013 και εφ’ εξής, για τις αμοιβαίες ανταπαιτήσεις μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, που προκύπτουν από φορολογικά στοιχεία, τα οποία έχουν εκδοθεί και πριν την 01-01-2013 (ΠΟΛ. 1004/2013).

8.1.3. Εκδιδόμενα από τις τράπεζες παραστατικά εισπράξεων ή πληρωμών μετρητοίς.

Στα εκδιδόμενα από τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα παραστατικά στοιχεία πάσης φύσεως εισπράξεων ή πληρωμών μετρητοίς για συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών ποσού άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) Ευρώ αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ. του συναλλασσομένου. Σε περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου, αναγράφεται ο αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας (άρθρο 10§7 εδ. α’).

8.1.4. Εκδιδόμενες επιταγές, που καλύπτουν εξόφληση επαγγελματικών συναλλαγών.

Στις εκδιδόμενες επιταγές, που καλύπτουν εξόφληση επαγγελματικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού, αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του εκδότη, του εκάστοτε οπισθογράφου καθώς και του τελευταίου κομιστή, που εισπράττει αυτή. Επίσης, αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της επιταγής, που προσκομίζεται για εξόφληση οφειλής προς το Δημόσιο, ανεξαρτήτως ποσού (άρθρο 10§7 εδ. β’).

8.2. Βάρος απόδειξης.

Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τόσο ο εκδότης, όσο και ο λήπτης του στοιχείου, οι οποίοι δικαιούνται να επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου από τη δήλωση έναρξης εργασιών ή από άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί φορολογικού απορρήτου, τα οποία οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται εκατέρωθεν να παρέχουν, φέροντας ο καθένας και την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει.

Η επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσομένων μπορεί να γίνεται και από βάση δεδομένων ή αρχείο υποχρέων απεικόνισης συναλλαγών, που είναι διαθέσιμα από τη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, καμπτομένου στην περίπτωση αυτή του ισχύοντος φορολογικού απορρήτου (άρθρο 10§8).

9. Χρόνος έναρξης ισχύος διατάξεων Κ.Φ.Α.Σ.

Ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών είναι η 01-01-2013 (άρθρο 13).

10. Κατάργηση διατάξεων από 01-01-2014.

Οι διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 8 του Κ.Φ.Α.Σ. παύουν να ισχύουν την          01-01-2014. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνεται Ομάδα Εργασίας, προκειμένου να επεξεργασθεί και να υποβάλει, μέχρι 30-06-2013, τις προτάσεις της για περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των προβλεπομένων από τον Κ.Φ.Α.Σ. διατάξεων και αντίστοιχες τροποποιήσεις, που απαιτούνται στην εμπορική και λογιστική νομοθεσία (άρθρο 14§5).

Ευστάθιος Κ. Μπακάλης

Δικηγόρος – Φορολογικός Σύμβουλος Ολομελείας Προέδρων Δ.Σ.

D.E.A. Φορολογικού Δικαίου Université Paris I Panthéon – Sorbonne

Μ.Δ.Ε. Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ.Δ.Ε. Φορολογικού Δικαίου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 
ΑΠΟΧΗ την Παρασκευή 11-01-2013 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 09 Ιανουάριος 2013 19:11

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας με ομόφωνη απόφασή του, επικύρωσε την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για αποχή από τα καθήκοντα των δικηγόρων την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εξοντωτικές διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Ειδικότερα δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ α σ τ ε: 

Διότι με το κατατεθέν σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού, που τροποποιούν τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΦΕ, αλλάζει η κλίμακα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και προσλαμβάνει αυτή συντριπτικώς επαχθέστερες διαστάσεις, που πλήττουν κυρίως τα χαμηλά εισοδήματα, με την κατάργηση του αφορολογήτου ορίου και την θέσπιση υψηλού φορολογικού συντελεστή από το πρώτο ευρώ.
Διότι η οποιαδήποτε κλίμακα φορολογίας και αν υιοθετηθεί για την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτή θα αποδεικνύεται ανεπιεικής και άδικη, αν δεν αποκατασταθούν τα άτοπα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με την μεταβολή, από 1-1-2011, του κανόνα ως προς τον χρόνο κτήσεως του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα, με αποτέλεσμα να φορολογείται τελικώς ο ελεύθερος επαγγελματίας για μη πραγματικώς εισπραχθέντα ποσά.
Διότι με τις διατάξεις του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου επέρχονται και αλλαγές στις εκπιπτόμενες δαπάνες, ήτοι στις δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 ΚΦΕ (οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2 του ΚΦΕ ισχύουν και στο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα).
Διότι με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του σχεδίου νόμου αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ΚΦΕ, που αφορούν στον προσδιορισμό του ακαθαρίστου και καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα (και από ελευθέριο επάγγελμα) με αντικειμενικό τρόπο.
Διότι με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του σχεδίου νόμου τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν.3986/2011 και επέρχεται αύξηση του ποσού του τέλους επιτηδεύματος από 500 σε 650 €. Τον παράνομο και αντισυνταγματικό χαρακτήρα του τέλους επιτηδεύματος τον επικαλεσθήκαμε στην από 28-9-2011 αίτηση ακυρώσεως κατά της ΠΟΛ 1167/2011, που εκκρεμεί προς συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Είναι προφανές ότι το προς ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο αποτελείται για μία ακόμη φορά από αποσπασματικές ρυθμίσεις και διατάξεις και είναι εντελώς απρόσφορο για την αντιμετώπιση των αναγκών τις οποίες υποτίθεται ότι ρυθμίζει. Αναφορικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες - δικηγόρους παρίσταται επιτακτική η ανάγκη να τύχουν θετικής ανταποκρίσεως πάγια και ουσιώδη αιτήματα του κλάδου μας, όπως η μεταβολή του χρόνου κτήσεως του εισοδήματος και η αναγνώριση των ασφαλιστικών εισφορών ως εκπιπτομένων από το ακαθάριστο εισόδημα δαπανών. Παραλλήλως, θα πρέπει να επανεξετασθούν, τα κοινωνικά άδικα, επαχθή και στερούμενα ρεαλισμού φοροεισπρακτικά μέτρα, όπως η νέα φορολογική κλίμακα και η αύξηση του Τέλους Επιτηδεύματος.

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 09 Ιανουάριος 2013 10:24
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο σύλλογος «Οι φίλοι του Βιβλίου» Άρτας διοργανώνει συγκέντρωση φαρμάκων για το πολυϊατρείο της οργάνωσης ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενισχυθούν ανασφάλιστοι και άποροι συμπολίτες μας.
Προσφέρετε Φάρμακα που δεν έχουν λήξει, αντιδιαβητικά, καρδιολογικά, αντιβιώσεις,  παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη και βοηθήστε όσους τα έχουν ανάγκη.
8/9 & 10 Ιανουαρίού 2013.18:00μ.μ-21:00μ.μ
στα γραφεία του Συλλόγου (Παλαιά Ψαραγορά)
Ευχαριστούμε θερμά.
Γιατροί του Κόσμου
Ι. Δραγούμη
65, 54630 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 566 641 & 2315 314 206 (09:00-17:00)
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  
 
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 11-12-2012 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-12-2012. ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 10 Δεκέμβριος 2012 13:34

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 11-12-2012 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-12-2012 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΑΣ, σε έκτακτη σημερινή συνεδρίασή του, εναρμονιζόμενο με την από κοινού ληφθείσα απόφαση της πλειοψηφίας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αποφάσισε την τετραήμερα ΑΠΟΧΗ των δικηγόρων Άρτας από την άσκηση των καθηκόντων τους, από την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 έως και την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εξοντωτικές διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, για την σε λίγες μόλις ημέρες νέα γενναία αύξηση του δικαστικού ενσήμου, για την επιβολή νέων τελών και παραβόλων σε ακόμη περισσότερα ένδικα μέσα και κυρίως για την συνέχιση επιβολής και θέσπισης μέτρων και ρυθμίσεων που πλήττουν τον πυρήνα άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος και αφανίζουν τον μαχόμενο δικηγόρο.
Παράλληλα συντασσόμενο με τους 29 Δικηγορικούς Συλλόγους που ζήτησαν στην πρόσφατη Ολομέλεια της Κομοτηνής να συζητηθεί ως θέμα η επανεκτίμηση της κατάστασης και η λήψη απόφασης για συνέχιση κινητοποιήσεων, αλλά αγνοήθηκαν προκλητικά και παράνομα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α., καταγγέλλει στο σώμα των Ελλήνων Μαχόμενων Δικηγόρων την συμπεριφορά του τελευταίου, αναφερόμενο στην σχετική δήλωση-καταγγελία της πλειοψηφίας των παρισταμένων Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων και επιφυλασσόμενο στην ανάπτυξη των δράσεων.

Το Δ.Σ. συγκαλεί Γ.Σ. των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας την Παρασκευή 14-12-2012 και ώρα 11:00 π.μ., προκειμένου να ενημερωθεί το σώμα για τις νέες εξελίξεις και να αποφασίσει για την συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Η αποχή αφορά την παράσταση στα ακροατήρια και τις επιτροπές και το πλαίσιο των αδειών ισχύει σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις.

 
Αποχώρηση από τις εργασίες της Ολομέλειας 29 προέδρων PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 09 Δεκέμβριος 2012 23:09
ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Σήμερα την 09-12-2012 κατά την συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στην Κομοτηνή, οι παρακάτω Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων κατέθεσαν προτάσεις στο Προεδρείο της Ολομέλειας για να τεθεί σε συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, σεβόμενοι την απόφαση της προηγούμενης Ολομέλειας, το θέμα: «Επανεκτίμηση των επιχειρούμενων φορολογικών μέτρων σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών, τετραπλάσια αύξηση του δικαστικού ενσήμου, επιβολή τέλους στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για τις  διοικητικές συμβάσεις, αύξηση του μη νομίμου τέλους επιτηδεύματος» και επειδή κρίνουμε ότι η επίθεση της Τρόϊκα και των υποτελών της συνεχίζεται σε βάρος της Δικαιοσύνης και των συλλειτουργών αυτής και σε βάρος του δικαιώματος  των πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση στην Δικαιοσύνη.
Το Προεδρείο και ειδικά ο Πρόεδρος της Ολομέλειας Ιωάννης Αδαμόπουλος με πρακτικές μη συνάδουσες στο θεσμικό του ρόλο και στην δημοκρατική λειτουργία που πρέπει να διέπει τις συνεδριάσεις του ανωτάτου συνδικαλιστικού οργάνου των δικηγόρων της χώρας, αρνήθηκε να θέσει σε συζήτηση τα ως άνω θέματα.
Αρνούμενοι να συμπράξουμε στις πρακτικές αυτές αποχωρούμε από τις εργασίες της Ολομέλειας.
Δηλώνουμε δε ότι η συζήτηση επί του σχεδίου του κώδικα περί δικηγόρων, για το οποίο ήδη έχουμε υποβάλει προτάσεις, θα παραμείνει γράμμα κενό με τον επιχειρούμενο αφανισμό του μαχόμενου δικηγόρου.
Θα ήταν παράλειψη, αν με την παρούσα μας δεν ευχαριστούσαμε τον Πρόεδρο του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης Γιώργο Κυμπαρίδη για την άψογη διοργάνωση της ολομέλειας και την ζεστή φιλοξενία που μας προσέφερε.

Κομοτηνή 09-12-2012

Οι Υπογράφοντες Πρόεδροι:
1. Αναστασία Γιογλή                                          Δ.Σ. Ιωαννίνων
2.Αναστάσιος Βολιώτης                                    Δ.Σ. Βόλου
3.Νικόλαος Θεοδώρου                                      Δ.Σ. Ηλείας
4.Δημήτρης Στεφανίδης                                   Δ.Σ. Φλώρινας
5. Δημήτριος Τσίρκας                                       Δ.Σ. Αρτας
6. Αθανάσιος Ξυνίδης                                        Δ.Σ. Γιαννιτσών
7.Ευρώπη Αρτόγλου                                          Δ.Σ. Κιλκίς
8. Αθανάσιος Αθανασίου                                   Δ.Σ. Καβάλας
9. Γιάννης Βραδής                                             Δ.Σ. Κέρκυρας
10. Δημήτριος Κωστόγιαννης                            Δ.Σ. Τρίπολης
11.Δήμητρα Καραθάνου                                    Δ.Σ. Γρεβενών
12.Βασίλειος Γκαρίλας                                       Δ.Σ. Ευρυτανίας
13. Σιγγούρης Παναγιώτης                                 Δ.Σ. Λαμίας
14.Μωραϊτης Σεραφείμ                                      Δ.Σ. Λεβαδειάς
15.Ραμούζης Γεώργιος                                       Δ.Σ. Καρδίτσας
16.Νικόλαος Χατζηβασίλης                                Δ.Σ. Κώ
17. Παναγιώτης Νικολόπουλος                          Δ.Σ. Κορίνθου
18. Παναγιώτης Κουρής                                     Δ.Σ. Καλαβρύτων
19.Κων/νος Ζέρβας                                            Δ.Σ. Θηβών
20. Θεόδωρος Καζάς                                           Δ.Σ. Ναυπλίου
21.Λαμπρινός Βασίλειος                                      Δ.Σ.Ηρακλείου
22.Θεοφανόπουλος Παναγιώτης                          Δ.Σ. Αιγίου
23.Θωμάς Γεωργίου                                             Δ.Σ. Πρέβεζας
24.Νικόλαος Παγίδας                                          Δ.Σ. Σύρου
25. Λάμπρος Γκάνης                                            Δ.Σ. Χαλκίδας
26. Κοντογιάννης Δημήτρης                               Δ.Σ. Τρικάλων
27. Λαγάνης Γιώργος                                           Δ.Σ. Χαλκιδικής
28.Υφαντής Λεωνίδας                                          Δ.Σ. Αγρινίου
29. Χρήστος Τσακλίδης                                        Δ.Σ. Καστοριάς
 
NEOI!!! ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ (ΚΟΥΒΑΡΑ) – ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 12:09

ΕΠΕΙΓΟΝ!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!NEOI!!! ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ (ΚΟΥΒΑΡΑ) – ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ!!!

Κατά την  πρόσφατη δικάσιμο είχαν δοθεί αναβολές για τις απαλλοτριώσεις 1) Κομποτίου (Κουβαρά) για την  1η Φεβρουαρίου 2012 και 2) Ανοιξιάτικο για την 15η Φεβρουαρίου 2013. Μετά από έλεγχο όμως στα δικόγραφα, διαπιστώθηκε ότι είχαν σημειωθεί αντίστροφα, δηλαδή οι απαλλοτριώσεις θα συζητηθούν την 1η Φεβρουαρίου 2013  για το Ανοιξιάτικο και την 15η Φεβρουαρίου για το Κομπότι. Από την Γραμματεία μας ενημέρωσαν ότι οι ανωτέρω ημερομηνίες δεν μπορούν να αλλάξουν.

ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ λοιπόν, όλοι οι συνάδελφοι, ότι η δικάσιμος του Ανοιξιάτικου είναι 1/2/2013 και η δικάσιμος Κομποτίου είναι 15/2/2012.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 19 Νοέμβριος 2012 11:59
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ
Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, σε έκτακτη συνεδρίασή του την 19.11.2012, αποφάσισε ομόφωνα, την επικύρωση της απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων, σύμφωνα με την οποία:
Η Ολομέλεια Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνεδρίασε στα γραφεία του Δ.Σ.Α. σήμερα Παρασκευή και ώρα 16.00΄, αποφάσισε την συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των Δικηγόρων με κυλιόμενες αποχές από τα καθήκοντά τους που θα πραγματοποιηθούν:
- Την Τετάρτη και Πέμπτη 21 και 22 Νοεμβρίου 2012 
- Την Δευτέρα και Τρίτη 26 και 27 Νοεμβρίου 2012
- Την Πέμπτη και Παρασκευή 6 και 7 Δεκεμβρίου 2012.
Διαμαρτυρόμενοι:
- Για τα αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα που ψηφίστηκαν από την Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του 3ουΜνημονίου, τα οποία φέρουν σε απόγνωση, εξαθλίωση και απελπισία τους Έλληνες πολίτες χωρίς καμία ελπίδα για το μέλλον της χώρας μας και των Ελλήνων, δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά θα φέρουν μεγαλύτερη ύφεση και απομακρύνουν την ανάπτυξη, οι περισσότερες δε διατάξεις του πολυνομοσχεδίου είναι αντισυνταγματικές.
- Για τις συνεχείς επιβαρύνσεις των πολιτών κατά την προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη (Διπλασιασμός του Δικαστικού ενσήμου, αυξημένα παράβολα στα ένδικα μέσα, πενταπλασιασμός των μεγαροσήμων κλπ.) με αποτέλεσμα να αποστερούν το Συνταγματικό Δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν στην Δικαιοσύνη και ιδιαίτερα των ασθενέστερων τάξεων και η Δικαιοσύνη πλέον να αποτελεί προνόμιο των πλουσίων.
- Γιατί επιχειρείται η υπαλληλοποίηση των Δικαστών με απώτερο στόχο την ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη Δικαιοσύνη.
- Γιατί διαπιστώνεται ότι το Δικηγορικό Σώμα έχει τεθεί υπό διωγμόν αφού καθημερινά ψηφίζονται νόμοι που πλήττουν βάναυσα το επάγγελμα του Δικηγόρου με απώτερο στόχο την εξαθλίωσή τους και απώλεια της ανεξάρτητης φωνής των Δικηγόρων (όπως κατάργηση παραστάσεων των Δικηγόρων στα συμβόλαια, συρρίκνωση της Δικηγορικής ύλης σε ποινικές και αστικές υποθέσεις κλπ.).
- Γιατί με το φορολογικό νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφισθεί πλήττονται οι νέοι Δικηγόροι που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία, αφού το όποιο μικρό εισόδημά τους θα διατίθεται εξ ολοκλήρου για την πληρωμή των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών τους πράγμα που θα οδηγήσει χιλιάδες νέους Δικηγόρους και ελεύθερους επαγγελματίες στην διακοπή ή αναστολή άσκησης του επαγγέλματός των.
Διεκδικούμε:
1. Δίκαιο φορολογικό σύστημα που θα κατανέμει τα βάρη της φορολογίας ανάλογα με την φοροδοτική ικανότητα του καθενός όπως ορίζεται ρητά στο Σύνταγμα.
2. Την ψήφιση του Κώδικα περί Δικηγόρων που κατήρτισε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή μετά από διάλογο με το Υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να κατοχυρωθεί το Δικηγορικό λειτούργημα, η βιωσιμότητα των Δικηγόρων και των Δικηγορικών Συλλόγων και ο ρόλος τους στην απονομή της Δικαιοσύνης και την κοινωνία.
3. Την αύξηση των θέσεων των Συμβολαιογράφων και Δικαστικών Επιμελητών ή την πλήρη απελευθέρωσή τους.
Ορίσθηκε νέα Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στην Κομοτηνή 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου, προκειμένου να επανεξετασθεί η κατάσταση και λήψη νέων αποφάσεων.
Η αποχή αφορά τις παραστάσεις ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού ως και ενώπιον κάθε άλλης Διοικητικής Αρχής, που συνεδριάζει ως επιτροπή ή συμβούλιο, με το γνωστό πλαίσιο εξαιρέσεων και αδειών, σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις.
 
Αποχή έως και 16 Νοεμβρίου 2012 PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 11 Νοέμβριος 2012 12:22

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, σε έκτακτη συνεδρίασή του την 11η Νοεμβρίου 2012, επικύρωσε την ομόφωνη απόφαση της Ολομελείας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας της 10ης Νοεμβρίου 2012, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

Την αποχή των Δικηγόρων της χώρας από τα καθήκοντά τους από την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012 έως και την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012
Την υποβολή αιτήματος για άμεση συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να εκθέσουμε τις απόψεις του δικηγορικού σώματος και την επιχειρηματολογία του όσον αφορά στη στοχοποίηση του κλάδου.
Την ανάληψη κάθε θεσμικά και νομοθετικά προβλεπόμενης ενέργειας κατά του πρόσφατα ψηφισθέντος «Τρίτου Μνημονίου», αμέσως μόλις εκδοθούν σχετικές εκτελεστές πράξεις που μπορούν να προσβληθούν ενώπιον των Δικαστηρίων της χώρας.
Την προώθηση της διαδικασίας διεξαγωγής κοινού πανδικαστικού συνεδρίου με τη συμμετοχή Δικηγόρων, Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Γραμματέων, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί στο χώρο της Δικαιοσύνης, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υποβολή προτάσεων προς την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία για μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές και αναγκαίες, οι οποίες θα αναμορφώσουν το θεσμό προς το συμφέρον των πολιτών και όλων των συλλειτουργών του δικαίου, αποκηρύσσοντας κάθε ρύθμιση που τυγχάνει ασύμβατη με το δικαιικό μας σύστημα, το νομικό μας πολιτισμό και τα αντίστοιχα ισχύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Διακηρύσσουμε την πίστη μας στη θεσμική διαδικασία της εκπόνησης νέου Κώδικα περί Δικηγόρων, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό σε εξέλιξη και επισημαίνουμε την αναγκαιότητα να κινηθεί η τελευταία πάνω στον αναγνωρισμένο και διαχρονικά κατοχυρωμένο θεσμικό ρόλο του Δικηγόρου ως συλλειτουργού στην απονομής της δικαιοσύνης και θεματοφύλακα θεσμών, μακριά από λογικές εμπορευματοποίησης και απαξίωσης ενός κλάδου με σημαντικότατη προσφορά στα κοινωνικά δρώμενα και στους αγώνες για τη δημοκρατία και τις ατομικές ελευθερίες των πολιτών.

Διατρανώνουμε την αποφασιστικότητά μας να αντισταθούμε με κάθε νόμιμο και, γενικότερα, θεμιτό μέσο στην αποτροπή της φαλκίδευσης των δικαιωμάτων των μελών μας και γενικότερα των ελεύθερων επαγγελματιών, η οποία θα προκύψει από την – κατά τις πληροφορίες – επεξεργασία νέου φορολογικού νομοσχεδίου, περιέχοντος διατάξεις κοινωνικά άδικες και ιστορικά πρωτόγνωρες που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τους κανόνες της λογικής και της αγοράς, καταλήγοντας να καταδυναστεύουν συλλήβδην, χωρίς καμία διάκριση και με πλήρη παραμερισμό των εννοιών της φορολογικής ισότητας και της κατανομής των δημόσιων βαρών ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα του κάθε πολίτη, ελεύθερους επαγγελματίες που βιώνουν αποδεδειγμένα στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες της παρούσας δυσμενούς συγκυρίας.

Η επαναξιολόγηση της στάσης του δικηγορικού σώματος θα προκύψει – ενόψει των μελλοντικών εξελίξεων και της στάσης της πολιτείας – σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων και της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα ακολουθήσει για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Οι Δικηγόροι της χώρας, σε πνεύμα πλήρους σύμπνοιας και ομοψυχίας, αρνούνται να συναινέσουν σε μέτρα «μνημονιακής» λογικής που πλήττουν κατά τρόπο βάναυσο το χώρο της Δικαιοσύνης και εν γένει το δικαιικό μας σύστημα και δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να δεχτούν αμαχητί το στρεβλό τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό στην Ελλάδα το δήθεν άνοιγμα του δικηγορικού επαγγέλματος στο βωμό της εξυπηρέτησης αδιέξοδων πολιτικών έξωθεν επιβαλλόμενων, που στοχοποιούν τον κλάδο, παραμερίζοντας κάθε έννοια λογικής, σύγχρονων κανόνων της αγοράς και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η αποχή αφορά τις παραστάσεις ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού ως και ενώπιον κάθε άλλης Διοικητικής Αρχής, που συνεδριάζει ως επιτροπή ή συμβούλιο, τις καταθέσεις από δικόγραφα και παράσταση σε συμβόλαια.
Άδεια παράστασης θα χορηγείται στις περιπτώσεις:
α) Αυτοφώρων,
β) Συμπλήρωσης ορίου προσωρινής κράτησης,
γ) Παραγραφής,
δ) Προθεσμίας,
ε) προσωρινών διαταγών και
στ) Αναστολής πλειστηριασμού.
Η Επιτροπή χορήγησης αδειών θα συνεδριάζει καθημερινά 09:00-10:00.
Το Δ.Σ.


 
Ανοιχτή Επιστολή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γιάννη Αδαμόπουλου προς τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 08 Νοέμβριος 2012 10:08


Ανοιχτή Επιστολή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 
κ. Γιάννη Αδαμόπουλου προς τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Αθήνα, 7-11-2012

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Για ακόμα μία φορά η χώρα και οι πολίτες της βρίσκονται αντιμέτωποι με τη θέση εκβιαστικών διλημμάτων και καλούνται να υποστούν μια «μνημονιακή» καταιγίδα πρωτόγνωρων ρυθμίσεων, με την ελπίδα όμως πως αυτές δύνανται να σημάνουν τη σωτηρία και την ανάκαμψη της πατρίδας μας να έχει πλέον εξανεμιστεί. Από τον Απρίλιο του 2010 και έπειτα η χώρα συγκλονίζεται εν μέσω μιας πρωτόγνωρης δημοσιονομικής κρίσης. Τα αδιέξοδα μέχρι τώρα πολλά. Η παρουσιαζόμενη διέξοδος δυστυχώς μόνο μία και – αποδεδειγμένα πλέον – αναποτελεσματική: Η πολιτική των μνημονίων.

Θα τη στηρίζαμε ανεπιφύλακτα αν:

  • · Παρουσίαζε στη διάρκεια των ετών απτά αποτελέσματα, που θα δικαιολογούσαν τις θυσίες στις οποίες καθημερινά υποβάλλονται οι Έλληνες πολίτες, αντί να επιτείνει την ύφεση και να γιγαντώνει τα χρόνια προβλήματα της ανεργίας και της φοροδιαφυγής
  • · Εκπονούνταν με σεβασμό στη συνταγματική τάξη και νομιμότητα και ήταν συμβατή με τις αρχές του δικαιικού μας πολιτισμού
  • · Χαρασσόταν με κριτήρια κοινωνικά δίκαια, που θα διασφάλιζαν τις διαχρονικές κατακτήσεις του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου.

Δεν ενεργούμε αντιδραστικά, λαϊκίστικα, συντεχνιακά κι ας επιχειρούν να παρουσιάσουν ως τέτοιες τις κατά καιρούς παρεμβάσεις μας. Επιθυμούμε τον εξορθολογισμό των ασκούμενων πολιτικών και την άμεση παραγωγή αποτελεσμάτων που θα συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση της πατρίδας, μέσα σε ένα περιβάλλον ευνομίας και κοινωνικής ειρήνης.

Απευθυνόμαστε στη λογική σας και σας καλούμε να αναλογιστείτε τις ιστορικές ευθύνες σας ως εκπροσώπων του Ελληνικού Λαού, που έχουν ταχθεί να υπηρετούν το συμφέρον του και μόνο. Η εμμονή στην υιοθέτηση αδιέξοδων πολιτικών αποκλειστικά και μόνο εισπρακτικού χαρακτήρα, που υποβαθμίζουν την εισοδηματική κατάσταση του μέσου πολίτη, εγκλωβίζει το μέλλον του έμψυχου δυναμικού της χώρας σε ανάλγητες προσεγγίσεις λογιστικού χαρακτήρα, προς όφελος των συμφερόντων αποκλειστικά και μόνο των δανειστών.

Δεν διανοούμαστε να αμφισβητήσουμε τον πατριωτισμό και τις καλές σας προθέσεις όσον αφορά στα εθνικά συμφέροντα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι χάνουμε το δικαίωμα να εκφράζουμε τις τεκμηριωμένες διαφωνίες μας και να αντιστεκόμαστε στην παρατηρούμενη αποδόμηση διαχρονικών κατακτήσεων του πολιτεύματός μας.

Ως ενεργοί πολίτες και μέλη του επιστημονικού κόσμου της χώρας οι περισσότεροι από εσάς,

  • · Είστε σε θέση να αντιληφθείτε τις ολέθριες συνέπειες των υιοθετούμενων πολιτικών επί της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας που βιώνουν στο μέγιστο βαθμό τη δυσμένεια της παρούσας συγκυρίας και έχουν ήδη δοκιμαστεί σκληρότατα
  • · Μπορείτε να διανοηθείτε τα διαρκή πλήγματα που δέχεται η αξιοπιστία και η ποιότητα της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας από πρακτικές πουν νοθεύουν το χαρακτήρα της υγιούς και ελεύθερης έκφρασης των Ελλήνων Βουλευτών, συνθλίβοντάς τον στα στεγανά της κομματικής πειθαρχίας και των λοιπών εκβιαστικών διλημμάτων
  • · Έχετε την ικανότητα και τη δυνατότητα να αποκρούσετε τα ακραία ψευτοδιλήμματα και την υποταγή στη βούληση εξωθεσμικών και δημοκρατικά ανομιμοποίητων παραγόντων και να επικεντρωθείτε σε έναν ουσιαστικό διάλογο με στόχο τη διατύπωση εφαρμόσιμων, κοινωνικά δίκαιων και σεβόμενων τις συνταγματικές επιταγές ρυθμίσεων, που θα αναζωογονήσουν τον κρατικό μηχανισμό και θα προσφέρουν αναπτυξιακά κίνητρα, αντί να συναινείτε διαρκώς σε ακραίες περικοπές μισθολογικών και συντάξιμων παροχών και κοινωνικών επιδομάτων, που οδηγούν – με μαθηματική ακρίβεια – στην εξαθλίωση του μέσου πολίτη

Το δικηγορικό σώμα της χώρας, στοχοποιούμενο, στα πλαίσια μιας στρεβλής και απόλυτα αναντίστοιχης προς την πραγματικότητα κατανόησης της δήθεν αναγκαιότητας απελευθέρωσης του επαγγέλματος μας, το οποίο ωστόσο τυγχάνει επί σειρά ετών «ορθάνοιχτο»,

  • · Επιμένει να προτάσσει το ρόλο του Δικηγόρου ως άμισθου δημόσιου λειτουργού και ως συλλειτουργού στην απονομή της Δικαιοσύνης, αποκηρύσσοντας λογικές εμπορευματοποίησης που στοχεύουν στην πλήρη απαξίωσή του και στην υποβάθμιση της νομοθετικά κατοχυρωμένης αποστολής των Δικηγορικών Συλλόγων ως θεματοφυλάκων των θεσμών
  • · Δηλώνει ότι θα συνεχίσει να μάχεται για την ουσιαστική αναμόρφωση της Δικαιοσύνης ως θεσμού, προς όφελος του πολίτη και της ανεμπόδιστης πρόσβασής του σε αυτήν, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια προς το σκοπό της προάσπισης της δίκαιης δίκης
  • · Καταγγέλλει την προσπάθεια επιβολής ρυθμίσεων ασύμβατων με το δικαιικό μας σύστημα και τον εν γένει νομικό μας πολιτισμό, οι οποίες μάλιστα συνιστούν πρωτοτυπία για τα δεδομένα της ευρωπαϊκής νομικής κοινότητας.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Η κρισιμότητα της συγκυρίας απαιτεί σύνεση, περίσκεψη και ωριμότητα, σε ένα πλαίσιο εθνικής ομοψυχίας και κοινωνικής ευαισθησίας. Απαιτεί τολμηρές αποφάσεις που θα αποδείξουν στο δοκιμαζόμενο λαό πως υπάρχει ειλικρινής διάθεση αποκοπής του πολιτικού συστήματος από το φαύλο παρελθόν, τις καταστάσεις διαφθοράς και ανομίας που αυτό επιτρέπει και συντηρεί, τις κοινωνικές αδικίες και ανισότητες που δημιουργεί και γιγαντώνει.

Η σωτηρία της χώρας δεν θα επιτευχθεί με την εγκαθίδρυση ενός εργασιακού μεσαίωνα, δεν θα προωθηθεί με την καταρράκωση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των πολιτών, δεν θα καταστεί δυνατή με μέτρα μεσοπρόθεσμα, που σε λίγους μήνες θα κριθούν και πάλι αναποτελεσματικά και θα κληθεί το Κοινοβούλιο προς αντικατάστασή τους.

Η άμεση απόσυρση των προβληματικών και κατακρινόμενων (από το σύνολο του νομικού κόσμου της χώρας), ως πρόδηλα αντισυνταγματικών, διατάξεων είναι επιβεβλημένη για να διασωθούν η ορθή λειτουργία των θεσμών και του δημοκρατικού πολιτεύματος και να αποκατασταθεί η εικόνα του κράτους δικαίου.

Στην κρίση σας, το μέλλον του τόπου. Στις αποφάσεις σας, οι ζωές των Ελλήνων….

Με έντονο προβληματισμό και ειλικρινή εκτίμηση,

Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος

Πρόεδρος ΔΣΑ

 
«…Κύριε Διευθυντά, ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ..» PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 08 Νοέμβριος 2012 10:07

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΝΠΔΔ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ 201 00

ΤΗΛΕΦ. 2741 0 22155, 2741 0 80401. ΦΑΞ 2741 0 29624

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «…Κύριε Διευθυντά, ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ..»

(ή αλλιώς: Η ανυπαρξία οποιασδήποτε ουσιαστικής αναφοράς στον δίκαιο αγώνα 45.000 δικηγόρων, στον ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ).

………………

«Κύριε Διευθυντά,»

Την στιγμή που το δικηγορικό λειτούργημα βάλλεται κατά τρόπο πιθανώς ανεπανόρθωτο.

Όταν πλήττεται ο λειτουργηματικός χαρακτήρας του επαγγέλματος μας και εμπορικοποιείται η δικηγορία.

Όταν πλήττεται ο μαχόμενος δικηγόρος, υπερασπιστής των δημοκρατικών και των συνταγματικών δικαιωμάτων του πολίτη απέναντι στην καταπίεση που εκπορεύεται από κάθε μορφής εξουσία.

Όταν δικαιώματα και κατακτήσεις  δεκαετιών ανατρέπονται.

Όταν τα ασφαλιστικά μας ταμεία καταρρέουν.

Όταν πλήττεται το δικαίωμα του πολίτη για ταχεία και αποτελεσματική έννομη προστασία.

Όταν καταργείται το αυτονόητο δικαίωμα του πολίτη να αποζημιώνεται .

Όταν προωθούνται μέτρα αποκλειστικώς και μόνον υπέρ της μονοπωλιακής άσκησης δικηγορίας από μεγάλα γραφεία και μεγάλες δικηγορικές εταιρίες.

Όταν ευτελίζονται οι αμοιβές των δικηγόρων προς ¨ανακούφιση¨ των προϋπολογισμών των Τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών και των μεγάλων εταιριών.

Όταν τίθεται σε μέγα κίνδυνο η υπόσταση των Συλλόγων μας δια της καταργήσεως των εσόδων τους.

Όταν απειλείται η συντριβή των δικηγόρων μέσω της εξοντωτικής, άδικης και άνισης φορολογικής μεταχείρισης τους προς τέρψη εκείνων που έχουν αναλάβει την εργολαβία της εφαρμογής των μνημονίων στοχοποιώντας τους δικηγόρους.

Όταν είναι αδύνατο πλέον σε μεγάλο αριθμό δικηγόρων να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές αλλά και αυτά τα έξοδα για την λειτουργία των γραφείων τους.

Τότε:

Αποτελεί ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΧΘΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ η αναφορά σε ¨τρεις γραμμές¨ ή και η μη αναφορά, συστηματικώς και σκοπίμως, στον τύπο του ΚΕΝΤΡΟΥ, έντυπο και ηλεκτρονικό, των πολυήμερων αγωνιστικών κινητοποιήσεων των δικηγόρων (της αποχής μας, των συγκεντρώσεων, των καταλήψεων) και η μηδενική αναφορά στα δίκαια αιτήματά μας.

Γι’ αυτούς δεν υπάρχουμε!

 

«Κε Διευθυντά…»

Αισθάνομαι ειλικρινά την ανθρώπινη ανάγκη να διαμαρτυρηθώ και να καταγγείλω την ανωτέρω προσβλητική για όλους τους συναδέλφους, όλων των Συλλόγων,  συμπεριφορά των μέσων ¨ενημέρωσης¨ ΤΟΥ (=κτητικό) ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ και ας πνιγεί και αυτή η πράξη διαμαρτυρίας όπως όλες οι άλλες που έχουμε έως σήμερα πραγματοποιήσει, ατομικά ή συλλογικά.

Τέλος, ¨κε Διευθυντά¨,

ΑΣ ΛΑΒΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ, ότι όχι μόνον υπάρχουμε αλλά και ότι θα συνεχίσουμε ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΑ, τον αγώνα μας, διότι είναι ΔΙΚΑΙΟΣ.

Υ.Γ. Τιμής ένεκεν «…κε Διευθυντά των ΝΕΩΝ…», στέλνω πρώτα σε εσάς τις παρούσες ¨ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ¨, δεδομένου ότι διαβάζω την εφημερίδα ΜΑΣ, από το 1978 (χωρίς ούτε μία ημέρα διακοπή…).

Κόρινθος, 7-11-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 4 από 9

e-themis

LawNet

Σχόλια για LawNet
Νομικά Νέα
December
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
RocketTheme Joomla Templates